ILMU YANG WAJIB DIPELAJARI SETIAP MUSLIM

Oleh / Jm1 12 1437 / Kategori: / Sub Album:

Bekal Mencari Ilmu

ILMU YANG WAJIB DIPELAJARI SETIAP MUSLIM

Disampaikan oleh:
Al-Ustadz Abu Muawiyah Askari Al-Bugisy hafizhahullahu

Kajian Islam Ilmiah ll Adab dan Akhlak dalam Islam ll Masjid Al-Ikhwan ll Sorowako ll 26 Rabiuts Tsani 1437 H ll 5 Februari 2016