PENTING, DARI MANA KITA MENGAMBIL ILMU AGAMA INI?

Oleh / Jm1 11 1437 / Kategori: / Sub Album:

Bekal Mencari Ilmu

PENTING, DARI MANA KITA MENGAMBIL ILMU AGAMA INI?

Disampaikan oleh:
Al-Ustadz Abu Muawiyah Askari Al-Bugisy hafizhahullahu

Kajian Islam Ilmiah ll Adab dan Akhlak dalam Islam ll Masjid Al-Ikhwan ll Sorowako ll 26 Rabiuts Tsani 1437 H ll 5 Februari 2016