Muqaddimah

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Semata-mata karunia dan taufiq dari Allah, situs http://www.manhajul-anbiya.net/ yang kami kelola selama ini telah memberikan manfaat sangat besar dan pencerahan sangat jelas kepada ikhwah salafiyyin. Utamanya dalam upaya menghadirkan dan mendekatkan kepada salafiyyin nasehat, bimbingan, dan nasehat para ‘Ulama Kibar Ahlus Sunnah wal Jama’ah dalam menyelesaikan dan memadamkan berbagai fitnah dan problem kekinian yang muncul, di antaranya yang paling menonjol pada masa-masa ini adalah fitnah Hajuriyyah, Haddadiyyah, dan Halabiyyah.  Tidak lain, kami semata-mata menghubungkan umat dengan para ‘ulama-nya, kami berupaya untuk bisa menjadi fasilitator bagi para pecinta ilmu dan ‘ulama-nya.

Ikhwah Salafiyyin Ahlus Sunnah sekalian.

Barakallahu fikum jami’an

Setelah berjalan lebih dari lima tahun, kami memandang perlu adanya “penyegaran suasana” dalam rangka menuju ke arah yang lebih baik lagi. Maka dengan memohon hidayah dan taufiq dari-Nya, kami berinisiatif mengganti nama “Dammaj Al-Habibah” menjadi “Manhajul Anbiya”. Tidak ada masalah dengan penamaan, yang penting hakekat dari situs ini masih ada.

Tidak diragukan, bahwa Dammaj merupakan sebuah desa kecil di salah satu pelosok negeri Yaman, yang berdiri di situ sebuah markiz Ilmu yang ditegakkan dan diasuh oleh seorang mujaddid Dakwah Salafiyyah di negeri Yaman, asy-Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi’i rahimahullah. Maka sebagai ekspresi kecintaan kami terhadap ilmu dan ‘ulamanya, maka kami waktu itu memilih nama tersebut. Demikian pula, pada masa ini media internet menjadi salah satu sarana penting dan efektif dalam penyebaran ilmu dan dakwah. Sehingga jangan heran, apabila para ‘ulama – baik perseorangan maupun bersama – turut andil dalam situs-situs internet. Sebut saja misalnya http://sahab.net ,http://rabee.net, dan masih terlalu banyak lainnya.

Termasuk salah satu situs yang tergabungkan di situ durus (pelajaran-pelajaran),  fatawa(fatwa-fatwa), faidah, dan bimbingan para ‘ulama dan para penuntut ilmu adalah http://miraath.net, lengkap dengan sarana radio, yang dengannya durus para ‘ulama tersebut tersiarkan dan bisa diakses dengan sangat mudah. Di samping juga radio An-Nahj al-Wadhih (http://annahj.com/ ), dan masih banyak lagi. Dengan kehadiran situs-situs dan radio-radio internet/streaming Ahlus Sunnah wal Jama’ah Salafiyyin tersebut, benar-benar memudahkan salafiyyin di segenap pelosok dunia untuk mengikuti dan mengakses langsung berbagai durus dan faidah ilmiah dari para ‘ulama Kibar ahlus Sunnah.

Sehingga dengan sangat mudah, umat terhubungkan dengan asy-Syaikh al-‘Allamah al-Walid Rabi’ bin Hadi al-Madkhali, asy-Syaikh al-‘Allamah al-Walid ‘Ubaid bin ‘Abdillah al-Jabiri, asy-Syaikh al-‘Allamah Zaid bin Hadi al-Madkhali, asy-Syaikh DR. ‘Abdullah al-Bukhari, asy-Syaikh DR. Khalid azh-Zhafiri, asy-Syaikh DR. Muhammad Bazmul, asy-Syaikh DR. Ahmad Bazmul, asy-Syaikh Muhammad al-‘Anjari, asy-Syaikh Khalid bin ‘Abdurrahman, … dan masih sangat banyak lagi hafizhahumullah jami’an.

Hal itu semua, memberikan inspriasi baru kepada kami, tatkala secara kebetulan ada keinginan untuk melakukan “penyegaran”. Maka jatuhlah pilihan untuk memberi nama baru situs ini dengan nama “Manhajul Anbiya” dengan alamat http://www.manhajul-anbiya.net/.

Mengingatkan kembali visi dan misi situs ini, yakni sebagai berikut :

  1. Menegaskan dan menyebarkan aqidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jama’ah, Dakwah Salafiyyah
  2. Menghubungkan umat dengan para ‘ulama kibar Ahlus Sunnah wal Jama’ah.
  3. Turut menyebarkan durus, fatawa, dan faidah ilmiah dari para ‘ulama tersebut.
  4. Memerangi kelompok-kelompok sempalan, Khawarij, Mu’tazilah, Rafidhah, Murji’ah, Shufiyyah, Asy’ariyyah, dan lain-lain. Juga kelompok-kelompok sempalan yang baru muncul pada masa ini seperti Ikhwanul Muslimin, Jama’ah Tabligh, Takfiriyyah, Haddadiyyah, Hajuriyyah, Halabiyyah, Ihyaut Turats, dll.
  5. Merujuk kepada para ‘ulama Kibar Ahlus Sunnah dalam berbagai fitnah dan problematika yang terjadi.

Di samping website/situs, kami juga mengelola WhatsApp (WA) Manhajul Anbiya dan Radio Streaming Manhajul Anbiya.

Alhamdulillah, dalam pengelolaan Manhajul Anbiya, kami senantiasa berhubungan, berkonsulitasi, dan meminta bimbingan kepada para asatidzah Salafiyyin di Indonesia, antara lain al-Ustadz Qomar Su’aidi, al-Ustadz Usamah Mahri, al-Ustadz Ayip Syafruddin, al-Ustadz Luqman Ba’abduh, al-Ustadz Muhammad Sarbini, al-Ustadz Muhammad ‘Afifuddin, al-Ustadz Ruwaifi’ bin Sulaimi, dan yang lainnya hafizhahumullah .

Kemudian jazallahkhairan para ikhwah Salafiyyin yang juga aktif dalam pengelolaan situs-situs Salafiyyah, antara lain http://salafy.or.id, http://tukpencarialhaq.com,  http://forumsalafy.net,  http://darussalaf.or.id,  http://ahlussunnahslipi.comhttp://radiorasyid.com , dan masih banyak lagi yang belum tersebut di sini. Kita semua adalah satu tangan dalam upaya menegakkan Dakwah Salafiyyah di Indonesia. Semoga Allah membarakahi amal usaha kita dan mengarahkan kita kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Amin

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Manhajul Anbiya, 1436 H / 2015 M

Tim Admin

Ali Nurdin Abu ‘Aliyah

Ahmad Alfian Abu ‘Amr

Firman Abu Sumayyah