INILAH ORANG YANG BERBAHAGIA

Oleh / Jm1 21 1438 / Fawaid

al-Imam Malik bin Anas rahimahullah,

“Orang yang berbahagia adalah orang yang berpegang dengan prinsip yang generasi Salaf berada di atasnya, dan menjauhi apa yang diada-adakan oleh generasi khalaf (belakangan).”

Fath al-Baari 13/253

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى:

“فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف، واجتنب ما أحدثه الخلف”

[فتح الباري 13/253]

#salaf #khalaf #bahagia
#fathulbari #ibnuHajar